Адреса: ул. „Oрце Никoлoв” бр.20-1/4 Скoпје
Тел. број: 02 3225 000
е-адреса: info@obezbeduvanje.org.mkМени

Соопштенија

 • 13.10.2014 Нова локација на просториите на Комората

  • Просториите на комората ке бидат преселени на адреса ул. "50 дивизија" бр. 34 Скопје


 • 16.06.2014 Микеи - Скопје

  • Работна средба со МВР и МТСП


 • 21.03.2014 Конгресен центар - Скопски Саем

  • Кривична одговорност на работниците за приватно обезбедување-Работна средба со Јавно обвинителство и Комисија за контрола и надзор над примена на ЗПО


 • 15.03.2014 Скопје

  • Министерот за внатрешни работи Гордана Јанкулоска во работна посета на Комората на РМ за приватно обезбедување


 • 28.03.2014 Скопје

  • Собрание


 • 24-25.02.2014 Скопје

  • Семинар-Секјурити менаџмент


 • 16.12.2013 Скопје - Семинар - Казнена одговорност на работниците за приватно обезбедување • 05.12.2013 Скопје – Факултет за безбедност

  • Научно-стручна расправа „Развојот на приватното обезбедување во Република Македонија-правни, економски и безбедносни аспекти„


 • 30.10.2013 Скопје – Денови на приватно обезбедување

  • „Заедно сме сигурни, заедно сме едно“


 • 21.10.2013 Сkopje - Состанок за техничко обезбедување

  • „Обезбеди ја мојата сигурност, заштити ја мојата приватност“


  Соопштенија | Формулари | Линкови | Лиценца | Легитимација | Обука и испити

  Агенции за обезбедување - членки на Комората


  ГОТАС
  Асном 1, Куманово
  тел. 031-437-898
  моб. 075-381-898
  gotas@mt.net.mk
  БАСТИОН
  Орце Николов 9,
  Струмица
  тел. 034-343-800
  info@bastion-security.com.mk
  www.bastion-security.com
  ГАРДА
  Иван Милутиновиќ 11 Битола
  тел. 047-241-500
  garda_bit@yahoo.com
  ГЕЛ - ГЕРИ
  Бул. Гевгелија 6/7, Гевгелија
  тел. 070-320-512
  gelgeri@yahoo.com  
  ДАНИЕЛ ТРАНС - ДЕЛТА
  Јане Сандански бб, 1200 - Тетово
  тел. 044-333-001.ISO 9001:2008
  моб.075-250-202 / 075-458-744

  www.delta-obezbeduvanje.eu.mk
  mitevski@t-home.mk 
  ДОО 007 
  бул. Партизански Одреди
  155/1-33, Скопје
  тел. 02-3069-444
  моб. 070-228-811
  obezbeduvanje007@yahoo.com
  ДСАО ОСА
  бул. Маркс и Енгелс 7/30
  Скопје
  тел. 02-3222-988
  osa@mt.net.mk
  www.osa.com.mk  
  ДУТ
  ГАРД

  В.С. Бато 8а/2-44, Скопје
  моб. 075-260-130
  моб. 075-226-333
  ibamk@t-home.mk
  www.gard.mk
  ЕУРО СЕКЈУРИТИ 
  29 Ноември 42 2/19, Скопје
  тел. 02-3220-225
  euroobezbeduvanje@yahoo.com
  ИСГ БРАНИТЕЛ МАКЕДОНИЈА
  бул. Партизански Одреди б.б.
  пошта 5, Карпош, Скопје
  тел. 02-3062-703
  branitelmakedonija@yahoo.com
  www.branitel-mkd.com  
  КОМЕТА Но1
  Кленоец 29 А, Скопје
  тел. 070-225-660
  kometano1@mt.net.mk
  www.kometa.com.mk  
  КАРПАТИЈА
  Панде Ј. Кајзеро 2, Битола
  тел. 047-241-110
  тел. 070-340-744
  karpatija_karpatija@yahoo.com
  MDN Security
  St.Crnice no.20 Skopje, Macedonia
  +389 70 392 802, +389 2 309 39 12
  fax. +389 2 306 98 99
  mdn@mdn.com.mk
  www.mdn.com.mk
  МБИ
  50та дивизија 34-2/2 Скопје
  тел 02-3121-020
  mbisecurity@mbi.com.mk
  www.mbi.com.mk
  НИКОБ 
  Каирска 4 Скопје
  тел. 02-3088-500
  nikob@nikob.com.mk
  www.nikob.com.mk   
  ПАНТЕР ПРИМУС 
  Иво Рибар Лола 60 1/2а Скопје
  тел. 02-3245-885
  panter-primus@mt.net.mk
  ПИТОН 
  бул. Туристичка, Охрид
  комплекс Слобода, локал 2
  тел. 046-262-826
  piton_ohrid@yahoo.com
  www.piton.com.mk
  ПРАЕТОРИАН 
  1439 бр.67, Скопје
  тел. 02-2782-782
  моб. 075-455-336
  security@praetorian.com.mk
  www.praetorian.com.mk
  Друштво за обезбедување, трговија и инжинеринг КОНДОР БС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
  ул. Никола Парапунов бр.33/20 Скопје
  тел. 02 2720240
  моб: 075 422-299; 078 236433;
  кondor_bs@yahoo.com
  РОТЕ
  бул. Партизански Одреди
  59/4-2, Скопје
  тел. 02-3066-540
  rotesecurity@mt.net.mk
  2СС
  Бул “Ослободување“ бр:1 Кичево
  тел. 045-224-333
  agencija_2ss@hotmail.com
  СЕКЈУРИТИ МК 
  Ѓорче Петров 54, Прилеп
  тел. 048-427-500
  моб. 070-208-212
  ljubekafedzioski@yahoo.mk
  www.mksazdan.com.mk  
  СЕКУРИТАС М
  Иво Рибар Лола 156 Тетово
  тел. 044-344-110
  sekuritas-m@mt.net.mk
  www.securitas-m.com.mk
  Секјуриком Мултисервис Интернационал ДОО
  Ул. Никола Кљусев бр.6, 1000 Скопје
  тел. 02 3297 520
  contact@securicom.com.mk
  www.securicom.com.mk
  АРМОР
  Ул: “ Скопска“ бр 9 Гевгелија Р.Македонија
  тел. 034 611 511
  моб. 075 555 605
  info@armor.com.mk
  http://www.armor.com.mk